Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

PONUKA VZDELÁVANIA PRE SAMOSPRÁVU A JEJ RO, PO A VÚC
V II. POLROKU 2019

Publikácia PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

Aktuálne pozvánky na podujatia

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, 03. september 2019 /utorok/, Rimavská Sobota

Lektor: JUDr. Marek DLAPA, PhD.
Termín kona ...viac...


 

ZMENY V ODMEŇOVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH A ZMENY VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH V NÁVÄZNOSTI NA NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH, 12. 09. 2019 /štvrtok/, Rimavská Sobota

Lektorka:                      Mgr. Katarína K. TA ...viac...


 

AKO NA DOTÁCIU NA STRAVU, alebo OBEDY „ZADARMO“ ?, 13. 09. 2019 /piatok/, Rimavská Sobota

Lektorka: Mgr. Katarína TAMÁŠOVÁ
Termín kon ...viac...


 

e-GOVERMENT V PRAXI Novely zákonov – významné novinky, 17. 09. 2019 /utorok/, Lučenec

Lektorka: Ing. Erika KUSYOVÁ
Termín konania ...viac...


 

PRÁCA OBECNÉHO KRONIKÁRA V SÚČASNOSTI, 19. 09. 2019 /štvrtok/, Riavská Sobota

Lektorka: Mgr. Agáta KRUPOVÁ
Termín konania ...viac...


 

OBSTARÁVATE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU ? NASTALI ZMENY: vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu, 26.09. 2019 /štvrtok/, Rimavská Sobota

Lektorka: Ing. Helena POLÓNYI, QMS, EMS, OHSAS, IT ...viac...


 

Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí, škôl a školských zariadení, 29.09.2019 – 01.10.2019 /nedeľa - utorok/, Grand Hotel **** Permon, Podbanské

Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a ...viac...


 

Ponuka na odbornú publikáciu pre kronikárov

„PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV“

Autori: Agáta Krupová, Ľubica Kováčová, Vladimír Pirošík

Publikácia je prepracovaným a rozšíreným vydaním príručky pre kronikárov z roku 2013 o nové témy, ktoré priniesli legislatívne zmeny do práce kronikárov. Publikácia je tematicky členená do jednotlivých kapitol, s prílohou fotografií historických kroník a zápisov.

Kliknutím na tútu linku si publikáciu môžete objednať.


 


Úvodná stránka