Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

Aktuálne pozvánky na podujatia

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V II. Q. 2019, ZÁKONNÍK PRÁCE § 152a – REKREÁCIA ZAMESTNANCOV, 23. 05. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota

Lektor:                                 Ing. Pavol ...viac...


 

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA SOCIÁLNEHO FONDU A CESTOVNÝCH NÁHRAD V OBCIACH A ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH, 27. 05. 2019 /pondelok/, Rimavská Sobota

Lektorka:                      Ing. Mária KASMANOV ...viac...


 

NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, 30. 05. 2019 /štvrtok/, Rimavská Sobota

Lektorka:                      Mgr. Katarína K. TA ...viac...


 

NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 04. 06. 2019 /utorok/, Banská Bystrica

Lektorka:                      Mgr. Katarína K. TA ...viac...


 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE/MESTÁ, VÚC A ICH ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE, 27. – 28. jún 2019 /štvrtok - piatok/ I. časť, 01. – 03. júl. 2019 / pondelok - streda/ II. časť, Rimavská Sobota

Číslo akreditácie: 2471/2018/29/1
Termín :  ...viac...


 

ZMENY V ODMEŇOVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH A ZMENY VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH V NÁVÄZNOSTI NA NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH, 12. 09. 2019 /štvrtok/, Rimavská Sobota

Lektorka:                      Mgr. Katarína K. TA ...viac...


 


Úvodná stránka