Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

PONUKA VZDELÁVANIA RVC NA I. POLROK 2017 

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.

 

Aktualizácia Manuálu Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov, verzia 1.03, 6.10.2016.

Príklady k Manuálu MF SR k obsahu finančných výkazov


 

Aktuálne pozvánky na podujatia

ZÁKLADNÝ KURZ MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY S PRAKTICKÝMI PRÍKLADMI, Rimavská Sobota 16.-17.máj 2017

Lektorka:                         Katarína ŠEVČÍKO ...viac...


 

Akreditovaný kurz MŠ SR – Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá, VÚC a ich rozpočtové organizácie

Termín: 26. – 28. jún 2017 /pondelok - streda/
...viac...


 

eGOVERNMENT - POVINNOSTI ŠKOLY A ŠKÔLKY vrátane poslednej novely zákona o eGovernmente - zákona o dôveryhodných službách, 26.1., Rimavská Sobota

Lektorka:  Ing. Erika KUSYOVÁ
Termín konani ...viac...


 

Spracovanie administratívy obecného zastupiteľstva a komisií OZ Odmeňovanie volených funkcionárov, 27.1., Rimavská Sobota

Lektorka:                Ing. Oxana Hospodárová ...viac...


 

Nové civilné súdne konanie pre obce, 2.2., Rimavská Sobota

Lektor:                   JUDr Marián Hoffmann, Ph ...viac...


 

OBSTARÁVATE POTRAVINY ? NASTALI ZMENY: VYHODNOCUJEME KVALITU, NIE CENU !, 6.2., Rimavská Sobota

Lektorka:                         Ing. Helena POLÓ ...viac...


 

OBSTARÁVATE POTRAVINY ? NASTALI ZMENY: VYHODNOCUJEME KVALITU, NIE CENU !, 7.2., Rimavská Sobota

Lektorka:                         Ing. Helena POLÓ ...viac...


 

OBSTARÁVATE POTRAVINY ? NASTALI ZMENY: VYHODNOCUJEME KVALITU, NIE CENU !,8.2., Rimavská Sobota

Lektorka:                         Ing. Helena POLÓ ...viac...


 

Správny poriadok pre obce v nadväznosti na nové súdne civilné kódexy /zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení n. p./, 9.2., Rimavská Sobota

Lektorka:                JUDr. Helena Spišiaková ...viac...


 

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ OBCÍ, MIEST A VÚC, 10.2., Rimavská Sobota

Lektor:                             JUDr. PhDr. Mi ...viac...


 

Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej agende Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo ZČ za rok 2016 Legislatívne zmeny od 1.1.2017, 14.2., Rimavská Sobota

Lektor:                   Ing. Pavol Kukučka
...viac...


 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC v roku 2017 Novela zákona č. 523/2004 Z.z. a novela zákona č. 583/2004 Z.z.

   
Lektorka:                Ing. Terézia U ...viac...


 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC v roku 2017 NOVELA zákona č.523/2004 Z.z. a novela zákona č.583/2004 Z.z.

Lektorka:                Ing. Terézia Urbanová
...viac...


 

Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV (zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov), 21.2., Lučenec

Lektorka:                                JUDr. Hel ...viac...


 

Daňový poriadok – zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. Novela zákona od 1.1.2017

Lektorka:                Ing. Adela Gašparovičová< ...viac...


 

Správa registratúrnych záznamov pre obce, školy a školské zariad. v praxi

Lektorka:                PhDr. Veronika Nováková, ...viac...


 


Úvodná stránka