Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

PONUKA VZDELÁVANIA RVC NA JANUÁR - FEBRUÁR 2019

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

Aktuálne pozvánky na podujatia

ZMENY V REGISTRATÚRNOM PORIADKU V SAMOSPRÁVE A NA ŠKOLÁCH POVINNÁ ÚPRAVA OD 1.6.2019, 19. 03. 2019 /utorok/ Rimavská Sobota

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 4 ...viac...


 

ČO PRINIESOL ZÁKON č. 18/2018 Z.z. – A NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 PRE SAMOSPRÁVY A ŠKOLY Z POHĽADU ROČNEJ PRAXE, 21. 03. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota

Lektor:                                      Doc. ...viac...


 

ÚVOD DO DIGITÁLNEHO SVETA Z LAICKÉHO, PRAKTICKÉHO POHĽADU NÁSTROJE ÚSPEŠNÉHO MANAŽÉRA POVINNOSTÍ OBCÍ VYPLÝVAJÚCE Z VÝNOSU č. 55/2014 Z.z. O ŠTANDARDOCH PRE INFORMAČNÉ SYSTÉMY VEREJNEJ SPRÁVY, 28. 03. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota

Lektorov zabezpečuje:           PROGNESSA s.r.o. ...viac...


 

ZMENY A AKTUALIZÁCIE VO VNÚTORNÝCH PREDPISOV OBCÍ, 01. 04. 2019 /pondelok/ Rožňava, RADNICA

Lektorka:                           Mgr. Katarína ...viac...


 

AKTUÁLNE OTÁZKY FINANCOVANIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA V ROKU 2019,04. apríl 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota

Lektorka:                                Ing. Jana ...viac...


 

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCOU A JEJ ĎALŠIE KOMPETENCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI, 09. 04. 2019 /utorok/ Rimavská Sobota

Lektorka:                           PhDr. Ing. Iva ...viac...


 

ZMENY A AKTUALIZÁCIE VO VNÚTORNÝCH PREDPISOV OBCÍ 15. 04. 2019 /pondelok/, Rimavská Sobota

Lektorka:                           Mgr. Katarína ...viac...


 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKÁ, AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA Č. 2970/2014/69/, 16. – 17. apríl 2019 /utorok, streda/ I. časť, 25. – 27. apríl 2019 /štvrtok, piatok, sobota/ II. časť, Rimavská Sobota,

Termín :                         16. – 17. apríl 2 ...viac...


 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V II. Q. 2019, ZÁKONNÍK PRÁCE § 152a – REKREÁCIA ZAMESTNANCOV, 16. 05. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota

Lektor:                                  Ing. Pavo ...viac...


 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V II. Q. 2019, ZÁKONNÍK PRÁCE § 152a – REKREÁCIA ZAMESTNANCOV, 23. 05. 2019 /štvrtok/ Rožňava, Mestsky úrad – Radnica

Lektor:                                 Ing. Pavol ...viac...


 

ZMENY V REGISTRATÚRNOM PORIADKU V SAMOSPRÁVE A NA ŠKOLÁCH POVINNÁ ÚPRAVA OD 1.6.2019, 30. 04. 2019 /utorok/ Rožňava, Radnica

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 4 ...viac...


 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE/MESTÁ, VÚC A ICH ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE, 27. – 28. jún 2019 /štvrtok - piatok/ I. časť, 01. – 03. júl. 2019 / pondelok - streda/ II. časť, Rimavská Sobota

Číslo akreditácie: 2471/2018/29/1
Termín :  ...viac...


 


Úvodná stránka