Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako sa stať členom

Členstvo v RVC

1. Členmi RVC sa stávajú obce a mestá, ktoré súhlasia so stanovami a v lehote do 15. marca príslušného roka zaplatia členský príspevok a zašlú členskú prihlášku.


Výška členského príspevku je nasledovná:
- mestá a obce do 25 000 obyvateľov 0,100 / obyvateľ
- mestá a obce nad 25 000 obyvateľov 0,062 / obyvateľ

2. Členstvo v RVC zaniká nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote a na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia do 15. decembra príslušného roka s tým, že členstvo zaniká 31. decembrom príslušného roka.


3. V prípade ak člen nezaplatí členský príspevok k 15. marcu príslušného roka, za každé vzdelávacie podujatie ktorého sa zúčastní zaplatí vložné vo výške, ako keby nebol členom RVC.
 


 


Úvodná stránka