Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálna ponuka vzdelávania

Aktuálne pozvánky na podujatia

ZMENY V REGISTRATÚRNOM PORIADKU V SAMOSPRÁVE A NA ŠKOLÁCH POVINNÁ ÚPRAVA OD 1.6.2019, 19. 03. 2019 /utorok/ Rimavská SobotaVytlačiť
 

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 49/2019 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra S R č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ako je vyššie uvedené okrem čl. I bodu 11, bodu 13, bodov 15 až 17 a bodu 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Od 1. júna 2019 musia byť zosúladené vlastné registratúrne poriadky s ustanoveniami predmetnej vyhlášky.

Do praxe sa budú musieť zaviesť nové pravidlá manipulácie s elektronickými podaniami, ich spracúvaní, ukladaní kombinovaných spisov, využívaní plnej funkcionality IS na správu registratúry, ako aj modulu elektronického úradného doručovania.

 

Lektorka:                                  PhDr. Verona Nováková, PhD.

Termín konania:                    19. 03. 2019 /utorok/                            

Miesto konania:                      Rimavská Sobota, Okresný úrad, Námestie M. Tompu č. 2, I. poschodie


 
 

ČO PRINIESOL ZÁKON č. 18/2018 Z.z. – A NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 PRE SAMOSPRÁVY A ŠKOLY Z POHĽADU ROČNEJ PRAXE, 21. 03. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektor:                                      Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Termín konania:                     21. 03. 2019 /štvrtok/                            

Miesto konania:                      Rimavská Sobota


 
 

ÚVOD DO DIGITÁLNEHO SVETA Z LAICKÉHO, PRAKTICKÉHO POHĽADU NÁSTROJE ÚSPEŠNÉHO MANAŽÉRA POVINNOSTÍ OBCÍ VYPLÝVAJÚCE Z VÝNOSU č. 55/2014 Z.z. O ŠTANDARDOCH PRE INFORMAČNÉ SYSTÉMY VEREJNEJ SPRÁVY, 28. 03. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektorov zabezpečuje:           PROGNESSA s.r.o.

Termín konania :                    28. 03. 2019 /štvrtok/

Miesto konania:                      Rimavská Sobota


 
 

ZMENY A AKTUALIZÁCIE VO VNÚTORNÝCH PREDPISOV OBCÍ, 01. 04. 2019 /pondelok/ Rožňava, RADNICA Vytlačiť
 

Lektorka:                           Mgr. Katarína K. TAMÁŠOVÁ

Termín konania :             01. 04. 2019 /pondelok/                            

Miesto konania:               Rožňava, RADNICA


 
 

AKTUÁLNE OTÁZKY FINANCOVANIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA V ROKU 2019,04. apríl 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektorka:                                Ing. Jana SLÁDEČKOVÁ, PhD

Termín:                                   04. apríl 2019 /štvrtok/

Miesto konania :                   Rimavská Sobota


 
 

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCOU A JEJ ĎALŠIE KOMPETENCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI, 09. 04. 2019 /utorok/ Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektorka:                           PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Termín konania :             09. 04. 2019 /utorok/                            

Miesto konania:               Rimavská Sobota


 
 

ZMENY A AKTUALIZÁCIE VO VNÚTORNÝCH PREDPISOV OBCÍ 15. 04. 2019 /pondelok/, Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektorka:                           Mgr. Katarína K. TAMÁŠOVÁ

Termín konania :             15. 04. 2019 /pondelok/                            

Miesto konania:               Rimavská Sobota


 
 

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKÁ, AKREDITOVANÝ KURZ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA Č. 2970/2014/69/, 16. – 17. apríl 2019 /utorok, streda/ I. časť, 25. – 27. apríl 2019 /štvrtok, piatok, sobota/ II. časť, Rimavská Sobota, Vytlačiť
 

Termín :                         16. – 17. apríl 2019 /utorok, streda/      I. časť

                                        25. – 27. apríl 2019 /štvrtok, piatok, sobota/      II. časť

Lektorka a odb. garant kurzu:  Ing. Mária ĎURICOVÁ

Lektorka:                           JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ 

Miesto konania :              Rimavská Sobota


 
 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V II. Q. 2019, ZÁKONNÍK PRÁCE § 152a – REKREÁCIA ZAMESTNANCOV, 16. 05. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektor:                                  Ing. Pavol Kukučka

Termín konania :               16. 05. 2019 /štvrtok/                            

Miesto konania:                 Rimavská Sobota


 
 

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V II. Q. 2019, ZÁKONNÍK PRÁCE § 152a – REKREÁCIA ZAMESTNANCOV, 23. 05. 2019 /štvrtok/ Rožňava, Mestsky úrad – Radnica Vytlačiť
 

Lektor:                                 Ing. Pavol Kukučka

Termín konania :               23. 05. 2019 /štvrtok/                            

Miesto konania:                 Rožňava, Mestsky úrad – Radnica


 
 

ZMENY V REGISTRATÚRNOM PORIADKU V SAMOSPRÁVE A NA ŠKOLÁCH POVINNÁ ÚPRAVA OD 1.6.2019, 30. 04. 2019 /utorok/ Rožňava, Radnica Vytlačiť
 

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 49/2019 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra S R č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ako je vyššie uvedené okrem čl. I bodu 11, bodu 13, bodov 15 až 17 a bodu 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Od 1. júna 2019 musia byť zosúladené vlastné registratúrne poriadky s ustanoveniami predmetnej vyhlášky.

Do praxe sa budú musieť zaviesť nové pravidlá manipulácie s elektronickými podaniami, ich spracúvaní, ukladaní kombinovaných spisov, využívaní plnej funkcionality IS na správu registratúry, ako aj modulu elektronického úradného doručovania.

 

Lektorka:                                 PhDr. Verona Nováková, PhD.

Termín konania:                    30. 04. 2019 /utorok/                            

Miesto konania:                     Rožňava, Radnica


 
 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE/MESTÁ, VÚC A ICH ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE, 27. – 28. jún 2019 /štvrtok - piatok/ I. časť, 01. – 03. júl. 2019 / pondelok - streda/ II. časť, Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Číslo akreditácie: 2471/2018/29/1

Termín :                                      27. – 28. jún 2019 /štvrtok - piatok/           I.  časť

                                                     01. – 03. júl. 2019 / pondelok - streda/       II. časť

Miesto konania :           Rimavská Sobota


 
 


Úvodná stránka