Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálna ponuka vzdelávania

Aktuálne pozvánky na podujatia

NOVÁ ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČINNÁ OD 25.05.2018, 20.02. 2018, LučenecVytlačiť
 

Lektor:                                Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Termín konania :               20. 02. 2018 /utorok/                             

Miesto konania:                 Lučenec, Okresný úrad, Námestie republiky 26,


 
 

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRAVNICKYCH OSÔB PRE OBCE A PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE ZA ZDAŇOVAVCIE OBDOBIE r. 2017, 22. 02. 2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektorka:                             Ing. Angela MICHŇOVÁ

Dátum konania:                   22. február 2018 /štvrtok/

Miesto konania:                   Rimavská Sobota, Okresný úrad, Nám. M. Tompu 2, I. posch. č. 47


 
 

NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ, 27. 02. 2018, RožňavaVytlačiť
 

Lektorka:                           Ing. Oxana HOSPODÁrovÁ

Termín konania :               27. 02. 2018 /utorok/                             

Miesto konania:                 Rožňava, Radnica, Námestie baníkov 16/32., II. posch.


 
 

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A GDPR V PRAXI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, 28.02.2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektorka:                               Mgr. Katarína  TAMÁŠOVÁ

Termín :                                 28. 02. 2018 /streda/

Miesto konania :                   Rimavská Sobota, Okresný úrad, Námestie M. Tompu, I. posch. č. 47


 
 

KONTROLA V OBCI – PÔSOBNOSŤ HLAVNÉHO KONTROLÓR, 13. 02. 2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektor:                                   Doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

Termín :                                 1. 03. 2018 /utorok/

Miesto konania :                     Rimavská Sobota, Okresný úrad, Námestie M. Tompu, I. posch., č.47


 
 

POVINNOSTI OBCÍ VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH ZMENY OD 1.1.2018, 05. 03. 2018, Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektor:                                   Ing. Peter Gallovič

Termín :                                 05. 03. 2018 /pondelok/

Miesto konania :                  Rimavská Sobota


 
 

ZÁKON č. 18/2018 Z. z. - NOVÁ ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČINNÁ OD 25.05.2018, 06. 03. 2018, RožňavaVytlačiť
 

Lektor:                           Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Termín konania :               06. 03. 2018 /utorok/                             

Miesto konania:                 Rožňava, Radnica


 
 

NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ, 08. 03. 2018, LučenecVytlačiť
 

Lektor:                                   Doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

Termín :                                 08. 03. 2018 /štvrtok/

Miesto konania :                    Lučenec, Okresný úrad


 
 

NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ, 09. 03. 2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektor:                                   Doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

Termín :                                 09. 03. 2018 /piatok/

Miesto konania :                  Rimavská Sobota, Okresný úrad,


 
 

ZÁKON č. 18/2018 Z. z. - NOVÁ ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČINNÁ OD 25.05.2018, 13. 03. 2018, Veľký KrtíšVytlačiť
 

Lektor:                           Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Termín konania :               13. 03. 2018 /utorok/                             

Miesto konania:                 Veľký Krtíš, ÚPSVAR, Madácha 2, veľká zasadacia sála


 
 

Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, 23.03.2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektorka:                           Ing. Adela GAŠPAROVIČOVÁ

Termín konania :               23.03.2018 /piatok/                                

Miesto konania:                 Rimavská Sobota, Okresný úrad,


 
 

Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení, 10. 04. 2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektorka:                                Mgr. Katarína  TAMÁŠOVÁ

Termín :                                 10. 04. 2018 /utorok/

Miesto konania :                   Rimavská Sobota, Okresný úrad


 
 

DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE, 12. apríl 2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektorka:                           JUDr. Ingrid NEY, PhD.

Termín konania :                12. apríl 2018 /štvrtok/   

Miesto konania :                 Rimavská Sobota, Okresný úrad


 
 

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, 16. apríl 2018, Rimavská SobotaVytlačiť
 

Lektor:                                  Ing. Peter Ivánek

Termín konania :                16. apríl 2018 /pondelok/   

Miesto konania :                  Rimavská Sobota, Okresný úrad


 
 


Úvodná stránka