Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH VÝKLAD ZÁKONA Č. 599/2001 Z.Z. O OSVEDČOVANÍ LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH OÚ A OBCAMI, 22. 05. 2019 /streda/, Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektor:                                JUDr. Marek Dlapa, PhD.

                                            riaditeľ odboru registrov, matrík a hlásenia pobytu MV SR

Termín konania :              22. 05. 2019 /streda/                            

Miesto konania:                Rimavská Sobota, Okresný úrad, Námestie M. Tompu


 
 


Úvodná stránka