Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

PONUKA VZDELÁVANIA PRE SAMOSPRÁVU A JEJ RO, PO A VÚC
V II. POLROKU 2019

Publikácia PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí, škôl a školských zariadení, 29.09.2019 – 01.10.2019 /nedeľa - utorok/, Grand Hotel **** Permon, PodbanskéVytlačiť
 

Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí, škôl a školských zariadení

Témy: Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou

TRANSFÉRY z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V OBCI – ÚČTOVANIE A ROZPOČTOVANIE
 

Cieľová skupina: ekonómky, účtovníčky, hlavní kontrolóri miest a obcí, ekonómky a účtovníčky rozpočtových a príspevkových organizácií a VÚC. Vítaný je každý koho program prednášok zaujíma.
 

Termín konania : 29.09.2019 – 01.10.2019 /nedeľa - utorok/

Miesto konania : Grand Hotel **** Permon, Podbanské, Vysoké Tatry www.podbanskeresort.sk


 
 

Ponuka na odbornú publikáciu pre kronikárov

„PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV“

Autori: Agáta Krupová, Ľubica Kováčová, Vladimír Pirošík

Publikácia je prepracovaným a rozšíreným vydaním príručky pre kronikárov z roku 2013 o nové témy, ktoré priniesli legislatívne zmeny do práce kronikárov. Publikácia je tematicky členená do jednotlivých kapitol, s prílohou fotografií historických kroník a zápisov.

Kliknutím na tútu linku si publikáciu môžete objednať.


 


Úvodná stránka