Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

PONUKA VZDELÁVANIA PRE SAMOSPRÁVU A JEJ RO, PO A VÚC
V II. POLROKU 2019

Publikácia PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

PRACOVNÉ STRETNUTIE STAROSTOV A PRIMÁTOROV, 18.06.2019 – 20.06.2019 /utorok – štvrtok/, Grand hotel **** Permon, Podbanské Vytlačiť
 

Záväzné prihlášky a účastnícky poplatok zasielajte prosím obratom, najneskôr do 03. júna 2019.

 

Termín konania :         18.06.2019 – 20.06.2019 /utorok – štvrtok/

 

Miesto konania :          Grand hotel **** Permon, Podbanské, Vysoké Tatry www.podbanskeresort.sk

 

PROGRAM:

18. 06. 2019 /utorok/ -   prednáša – doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.                  

Prístup k informáciám v obciach a školách

 • Rozdiel medzi zverejňovaním informácií a sprístupňovaním informácií 
 • Zverejňovanie informácií na webovom sídle obce 
 • Zverejňovanie informácií na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli 
 • Infožiadosti - povinné náležitosti 
 • Šikanovanie infožiadosťami 
 • Vybavenie infožiadosti obcou a školou 
 • Odvolanie voči nesprístupneniu informácií 
 • Súdny prieskum v prípade nesprístupnenia informácií 
 • Zodpovednosť a sankcie za porušenie práva na prístup k informáciám 

 

19.06 2019 /streda/  - prednáša - JUDr. Marián HOFFMANN, PhD.  

Obecná samospráva – praktické riešenia

 • Lektor v prednáške poukáže na aktuálne legislatívne zmeny týkajúce sa obecnej samosprávy
 • Bude sa venovať rozboru najčastejších pochybení zo strany samosprávy v činnosti zastupiteľstva a starostu a poukáže na správnu prax
 • Súčasťou prednášky bude aj aktuálna judikatúra súdov a informácie z dozorovej činnosti prokuratúry
 • Diskusia k aktuálnym problémom samosprávy.

 

20.06.2019 /štvrtok/ - Záver podujatia  


 
 

Ponuka na odbornú publikáciu pre kronikárov

„PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV“

Autori: Agáta Krupová, Ľubica Kováčová, Vladimír Pirošík

Publikácia je prepracovaným a rozšíreným vydaním príručky pre kronikárov z roku 2013 o nové témy, ktoré priniesli legislatívne zmeny do práce kronikárov. Publikácia je tematicky členená do jednotlivých kapitol, s prílohou fotografií historických kroník a zápisov.

Kliknutím na tútu linku si publikáciu môžete objednať.


 


Úvodná stránka