Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

ÚVOD DO DIGITÁLNEHO SVETA Z LAICKÉHO, PRAKTICKÉHO POHĽADU NÁSTROJE ÚSPEŠNÉHO MANAŽÉRA POVINNOSTÍ OBCÍ VYPLÝVAJÚCE Z VÝNOSU č. 55/2014 Z.z. O ŠTANDARDOCH PRE INFORMAČNÉ SYSTÉMY VEREJNEJ SPRÁVY, 28. 03. 2019 /štvrtok/ Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektorov zabezpečuje:           PROGNESSA s.r.o.

Termín konania :                    28. 03. 2019 /štvrtok/

Miesto konania:                      Rimavská Sobota


 
 


Úvodná stránka