Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

PONUKA VZDELÁVANIA RVC NA II. POLROK 2018

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2017

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

ZÁKON O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V Z.N.P. MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ, 23. 10. 2017 /pondelok/, Rimavská Sobota, Okresný úradVytlačiť
 

Lektorka:                                  Ing. Iveta IŠTOKOVÁ

/odbor priamych daní odd. miestnych daní, ostatných priamych daní a poplatkov, Ministerstvo financií SR/

 

Termín :                                    23. 10. 2017 /pondelok/

Miesto konania :                      Rimavská Sobota, Okresný úrad, Námestie M. Tompu, I. posch.

Prezentácia:                            od 8.00 – 8.45 hod.

Začiatok a predp. záver:          o 9.00 hod.  – 13.00 hod.


 
 


Úvodná stránka