Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

ZMENY V ODMEŇOVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH A ZMENY VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH V NÁVÄZNOSTI NA NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH, 12. 09. 2019 /štvrtok/, Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Lektorka:                      Mgr. Katarína K. TAMÁŠOVÁ

Termín konania :        12. 09. 2019 /štvrtok/                            

Miesto konania:          Rimavská Sobota


 
 


Úvodná stránka